08.5609.8888

Facebook

Zalo

Giới thiệu
Thời gian đăng : 03-01-2020 09:40:47 | Lượt xem: 1932
Xe du lịch HIỆP HẢI  – trụ sở 108 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng  chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe dài hạn theo hợp đồng cho các công ty, cả thuê xe tự lái và thuê xe có tài xế.